Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Loại văn bản Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Số/ Ký hiệu 1795/UBND-VP
Trích yếu Công văn về việc góp ý đề án xây dựng Nghị định quy đinh chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành 2017-11-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP