Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Loại văn bản Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Số/ Ký hiệu 1799/UBND-KTHT
Trích yếu Công văn về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 2017-11-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP