Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Loại văn bản Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Số/ Ký hiệu 1801/UBND-KTHT
Trích yếu Công văn về việc góp ý Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
Ngày ban hành 2017-12-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP