Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Loại văn bản Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Số/ Ký hiệu Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về phương án sáp nhập đơn vị cấp xã
Trích yếu Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về : PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP XÃ TIÊN ĐIỀN VÀ THỊ TRẤN NGHI XUÂN VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 02 XÃ: XUÂN ĐAN + XUÂN TRƯỜNG
Ngày ban hành 2019-07-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP