Nghi Xuân: 24 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 khóa 75 năm 2016

07:55 19/07/2016
Chiều 15/7/2016, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 75 năm 2016. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội Vụ, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban giám hiệu trường quân sự tỉnh.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 75 năm 2016 bắt đầu từ ngày 30/6/2016 với sự tham gia của 76 học viên là cán bộ đối tượng 3 trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội của 4 đơn vị gồm Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Hồng Lĩnh. Riêng huyện Nghi Xuân có 24 đồng chí cán bộ tham gia lớp bối dưỡng này. Trong thời gian học tập, các học viên được giảng viên truyền đạt 14 chuyên đề với những kiến thức cơ bản: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo lực lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP&AN, Luật DQTV, biên giới quốc gia biển Việt Nam và dự bị động viên; một số vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thành, thị, khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; thứ tự, nội dung các bước chuyển cơ quan, tổ chức địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan tổ chức địa phương từ thời bình sang thời chiến; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí đại tá Nguyễn Huy Thông- phó chỉ huy trưởng- tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá, biểu dương tinh thần học tập của các học viên. Đồng chí yêu cầu sau lớp bồi dưỡng, mỗi học viên tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và xây dựng, bổ sung điều chỉnh các phương án, kế hoạch hoạt động bảo vệ cơ quan, bảo vệ địa phương, tổ chức tốt luyện tập, diễn tập theo phương án nhằm tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tích cực quan tâm, giải quyết chính sách đối với các trường hợp tồn đọng sau chiến tranh, chính sách hậu phương quân đội và chính sách liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên làm bài thu hoạch và được cấp chứng nhận tốt nghiệp với chất lượng cao 50 % học viên đạt loại giỏi, 50 % học viên đạt loại khá, trong đó có 8 đồng chí được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong học tập.

Thanh Huyền

Đài TT- TH Nghi Xuân

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng