Nghi Xuân sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

15:42 14/08/2019
Sáng nay 14/8, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện.

Trong 10 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Nghi Xuân thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng Nghi Xuân đã tổ chức được 152 buổi tuyên truyền với trên 12 nghìn lượt người nghe. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền bằng Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện đã cử hàng nghìn lượt đồng chí cán bộ lãnh đạo các cấp đi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng dành cho đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các chức sắc, chức việc tôn giáo với 170 người tham gia.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam và Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lê Hữu Hưng chủ trì hội nghị

Phối hợp tổ chức tốt diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2014; diễn tập phòng chống bão lụt -  tìm kiếm cứu nạn năm 2012; tổ chức cho 47 lượt xã diễn tập chiến đấu, phòng thủ cấp xã, thị trấn theo nhiệm kỳ. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có quy mô, tổ chức biên chế phù hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao kết quả 100% đạt yêu cầu. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao.

Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát ở khu dân cư; Đấu tranh, ngăn chặn quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, xây dựng thế trận lòng dân và tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ huyện, địa bàn luôn đảm bảo an toàn, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân khen thưởng cho các tập thể...

...và các cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Nhân dịp này, UBND huyện Nghi Xuân đã khen thưởng 15 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Anh Đức - Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng