Nghi Xuân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

08:46 07/07/2018
Đảng ủy quân sự huyện Nghi Xuân vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”. Dự hội nghị có Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, những năm qua, huyện Nghi Xuân đã tạo được bước chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy; các nội dung, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phương án và địa bàn hoạt động của từng lực lượng.

Việc đổi mới chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện được thực hiện tích cực, bằng nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với tổ chức biên chế, yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác bảo đảm huấn luyện được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch đề ra. Kết quả, 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm từ 81% đến 85%.

Trong huấn luyện, chủ động bám sát và thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; duy trì chặt chẽ lượng vật chất hậu cần dự trữ phục vụ cho sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ đột xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện, doanh trại từng bước khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà.

Hiện nay tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặt ra những yêu cầu cao hơn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự huyện Nghi Xuân tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy quân khu IV, Đảng ủy quân sự tỉnh, nhằm triển khai toàn diện các mặt công tác, khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian đến, cũng tại hội nghị này, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân đã sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới 2013 – 2018.

Thanh Huyền

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng