Nghi Xuân tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

14:21 31/08/2016
Chiều ngày 30/8, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Đồng chí Nguyễn Hải Nam- chủ tịch UBND huyện- chủ tịch ĐNVQS huyện và Thượng tá Lê Hữu Hưng- CHT Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị. Về dự và chỉ đạo có Đại tá Hoàng Quốc Long- chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các phòng ban Bộ CHQS tỉnh.

Là huyện đồng bằng ven biển, nằm ở phía Bắc Hà Tĩnh, với diện tích tự nhiên gần 22.000 ha và 19 đơn vị hành chính, dân số gần 100. 000 người; có 32 km bờ biển, 28 km đường sông với hệ thống giao thông thủy bộ t5huận tiện và nơi giao luuw của nhiều vùng kinh tế- văn hóa trong khu vực và là vị trí chiến lược phòng thủ quan trọng được Tỉnh và Quân khu IV thường xuyên quan tâm. Từ những đặc điểm này,  20 năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Nghi Xuân nhận thức rõ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc quan tâm xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên và thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, qua đó huyện đã triển khai thực hiện việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị của huyện theo đúng quy định. Chế độ thủ tục đăng ký và quản lý phương tiện kỹ thuật được thực hiện nề nếp. Đội ngũ cán bộ Chỉ huy trưởng quân sự và Chính trị viên cấp xã, thị trấn được chuẩn hoá, Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn, cơ sở tự vệ được kiện toàn đủ về số lượng, nâng cao chất lượng.

Hiện tại, huyện Nghi Xuân đã sắp xếp được 95,6% Quân nhân dự bị, trong đó SQDB 74,8%, HSQ- BS 100%; đã xắp xếp đủ biên chế theo đầu mối đơn vị đạt tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự. Về chất lượng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 85%, tỷ lệ đảng viên đạt 7%, đoàn viên đạt 93%. 20 năm qua đã kiểm tra sẵn sàng động viên, SSCĐ 1.857/1.979 SQ, HSQ- BS đạt 93,8%; huấn luyện quân nhân dự bị 4.223/4.269 lượt đạt 98,8% so với chỉ tiêu; chi trả, thực hiện chế độ chính sách trong hoạt động xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên kịp thời đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện
Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tổ chức thảo luận, phân tích, và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện Pháp lệnh DBĐV trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nêu ra một số đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, bổ sung các nội dung để công tác quản lý lực lượng DBĐV tại các cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

Về dự và phát biểu và kết luận tại hội nghị, Đại tá Hoàng Quốc Long- chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Hải Nam- chủ tịch UBND huyện- chủ tịch HĐNVQS huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên huyện đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đồng chí đề nghị các cơ quan ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền về thực hiện công tác quốc phòng nói chung, Pháp lệnh về dự bị động viên nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, PBTTT huyện ủy
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Triển khai một cách cụ thể để các tầng lớp nhân dân, các ngành hiểu rõ và thực hiện những quy định về nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên; thường xuyên làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng huấn luyện kết hợp với sản xuất phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng lực lượng dự bị động viên thực sự là lực lượng nòng cốt; UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp quản lý, nắm chắc lực lượng dự bị động viên trên địa bàn. Làm tốt công tác  hậu phương quân đội, công tác đăng ký, quản lý tốt nguồn dự bị động viên; quan tâm một cách đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị và gia đình theo quy định.

UBND huyện Nghi Xuân đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh DBĐV ( 1996- 2016).

Thanh Huyền - Đức Đồng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng