Nghi Xuân: Tổng kết công tác giáo dục QP- AN năm 2016

17:00 18/01/2017
Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh huyện Nghi Xuân vừa tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Bùi Việt Hùng, PCT UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, công tác giáo dục QP- AN được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất đạt chất lượng, hiệu quả. Kết quả bồi dưỡng cho các đối tượng đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Năm qua toàn huyện có 26 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại trường quân sự tỉnh; Hội đồng GDQPAN huyện mở được 6 lớp GDQPAN cho đối tượng 4; 1 lớp bồi dưỡng QPAN cho đối tượng 4 thuộc BCHQS huyện và Đồn BP Lạch Kèn; Trên 3400 em học sinh thuộc 3 trường THPT trên địa được giáo dục kiến thức quốc phòng.

Đồng chí Bùi Việt Hùng, PCT UBND huyện
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội đồng GDQPAN huyện cũng đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo dẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tọa đàm, nói chuyện thời sự, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống đất nước, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và hướng khắc phục đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác giáo dục QPAN trên địa bàn trong thời gian tới.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng