Nghi Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

12:07 08/04/2016
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được huyện Nghi Xuân triển khai đúng tiến độ, đảm bảo theo luật định.

Để đảm bảo cho công tác bầu cử được diễn ra đúng trình tự, kế hoạch và luật định, Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, ủy ban bầu cử huyện thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Nghi Xuân đã giới thiệu 66 đại biểu để bầu 31 đại biểu HĐND cấp huyện, số đại biểu cấp xã được giới thiệu ra bầu là 973 đại biểu bầu lấy 485 đại biểu, Nghi Xuân cũng đã  xác định xong đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu từng đơn vị, đối với cấp huyện có 8 đơn vị bầu cử, cấp xã 119 đơn vị bầu cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ  về cơ cấu, thành phần số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệmkỳ 2016-2021  gồm 66 vị , Ban bầu cử huyện đã ban hành hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, nơi công tác đối với người tự ứng cử.

Tính đến ngày 5/4, huyện Nghi Xuân đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với  các vị ứng cử Đại biểu HĐND khóa XX nhiệm kỳ 2016-2020. Toàn huyện  đã tổ chức 42 cuộc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 66 người ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện, trong đó có 22 cuộc tại thôn xóm và 20 cuộc tại tổ dân phố. Nhìn chung qua các cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét tại các đơn vị trên địa bàn đều được tổ chức dân chủ, đúng luật công khai được nhân dân đồng tình, qua lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú cho thấy 66 vị ứng cử viên HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2020 đều đạt tiêu chuẩn, kết quả có 65 ứng cử viên được cử tri nhất trí 100%, có 1 ứng cử viên được cử tri nhất trí 97,3%. Ngay sau hoàn thành xong việc lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 Nghi Xuân đang chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách 52 vị ứng cử viên để bầu cử.

Nghi Xuân cũng đã triển khai công tác tập huấn bầu cử cho các xã, thị trấn; lên kế hoạch giám sát, giám sát toàn bộ công việc của Đảng ủy các xã, thị trấn, Thường trực HĐND, UBBC xã, thị trấn về tiến độ ,giám sát về việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã; danh sách cử tri, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử. Cùng đó với đó hoạt động tuyên truyền được huyện chú trọng quan tâm và được triển khai thường xuyên, liên tục và rộng khắp thông qua nhiều hình thức như: tổ chức sinh hoạt, hội nghị tập huấn, các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tài liệu... Nhờ đó, các nội dung pháp luật về bầu cử được chuyển tải đến người dân một cách sâu rộng và hiệu quả. Đài truyền tyanh truyền hình huyện đã in sao băng đĩa nội dung về tuyên truyền bầu cử để phát cho 19 xã , thị trấn tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống lao truyền thanh  cơ sở , xây dựng các cụm tuyên truyền bằng băng cờ, pa-nô, áp phích, biển tường…Đến thời điểm này,Nghi Xuân đã xây dựng được 3 cụm Panô tuyên truyền lớn tại trung tâm huyện,  hàng trăm khẩu hiệu được treo ở các trục đường chính và trung tâm các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị.

Về Nghi Xuân vào những ngày này, các xã, thị trấn trên toàn huyện đều rộn tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Có thể thấy không khí của một ngày hội toàn dân đang bắt đầu. Với sự chuẩn bị tích cực này, tin tưởng rằng nhân dân huyện Nghi Xuân sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân

Ngọc Trâm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng