Nghi Xuân: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

14:40 19/01/2017
Sáng 19/1, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2017. Trưởng Ban Tổ chức TU Hà Văn Thạch, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Trần Trung Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Trần Báu Hà, TUV, bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Hải Nam, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc

Năm 2016 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân vẫn đạt được khá nhiều thành tích nổi bật. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.173 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm về nông - lâm- thủy sản tăng lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/năm. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân là một trong 2 huyện (cùng Đức Thọ) được tỉnh đánh giá cao và được lựa chọn làm huyện nông thôn mới vào năm 2020. Ở lĩnh vực văn hóa xã hội, năm 2016, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt chuẩn văn hóa là 86,42%; 64% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Đối với công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Kết quả đánh giá phân loại năm 2016 trong số 37 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có 26 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh chiếm 70,3% (có 7 TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 9 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 24,3%, 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,4%.

Năm 2017 huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng 13%; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng; thu ngân sách 125 tỷ đồng, trên 80% TCCSĐ vững mạnh…Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, huyện Nghi Xuân tập trung mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo khơi dậy và phát huy những tiềm năng, lợi thế. Đồng thời tăng cường thu hút đầu tu các dự án vào địa bàn; nâng cao hiệu quả đầu tư…

Phát biểu tại hội nghị,Trưởng Ban tổ chức TU Hà Văn Thạch cho rằng “năm 2016 là năm cực kỳ khó khăn đối với Hà Tĩnh nói chung và Nghi Xuân nói riêng, trong đó đặc biệt là sự cố môi trưởng biển. Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn chung, Nghi Xuân vẫn có những lợi thế riêng, vì vậy đã đạt được những kết quả đáng mừng. Đây thực sự là một chuyển biến mạnh và là dấu hiệu tốt cho năm đầu thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ. Đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp” Thay mặt lãnh đạo tỉnh Trưởng Ban Tổ chức Hà Văn Thạch nhiệt liệt chúc mừng những thành tích huyện Nghi Xuân đạt được trong năm 2016.

Đồng thời nhấn mạnh “tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào những tiềm năng lợi thế của huyện Nghi Xuân, tuy nhiên công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa quyết liệt. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại thiếu dứt khoát. Thời gian tới huyện Nghi Xuân cần sớm bổ sung quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm nguồn lực và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà đã yêu cầu các ban, ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là đối với người đứng đầu, bí thư cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực lãnh đạo sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi.Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã đăng ký về đích trong năm 2017, chú trọng nguồn lực xã hội hóa.Tăng cường công tác thu ngân sách; đẩy mạnh phát triển thương mại - du lịch - dịch vụ trên địa bàn. Tập trung công tác đền bù GPMB. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; Tranh thủ tối đa sự đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nhất là các nguồn vốn của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác nhằm khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của địa phương. Cải cách các thủ tục hành chính, làm tốt công tác GPMB để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào địa bàn được thuận lợi nhất; tăng cường phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn nộp thuế đầy đủ, rà soát các doanh nghiệp đang gặp khó khăn có phương án đề xuất giải quyết; cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực đất đai, lao động, đào tạo nghề để doanh nghiệp phát triển.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm đảm bảo ổn định tình hình; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu và tự học tập nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các ngành, các cấp và nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35 và Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức sai phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đặc biệt là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng làm hạt nhân chính trị ở cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa UBKT các cấp và các tổ chức đảng, các đơn vị, cơ quan nhà nước có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận của Đảng; tăng cường chỉ đạo phát động các phong trào thi đua, hành động cách mạng. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Về một số nhiệm vụ trước mắt, đồng chí nhấn mạnh: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2017 đảm bảo về diện tích, cơ cấu giống và lịch thời vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giết mổ tập trung, tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí  phục vụ nhân dân trong dịp Tết gắn với phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa dân tộc. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các cơ quan, các công trình công cộng, địa bàn thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư; trang trí và treo cờ Tổ quốc trong những ngày Tết. Xây dựng kế hoạch phát động, triển khai thực hiện tốt “Tết trồng cây”.

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình và người có công với cách mạng, các gia đình thuộc diện chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị phải làm nhiệm vụ trong các ngày Tết. Vận động giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ..., đảm bảo để mọi người, mọi gia đình được vui Tết, đón Xuân đầm ấm, vui tươi.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương nghiêm cấm tặng qùa cấp trên dưới mọi hình thức, nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia quá đà, bê tha, tổ chức, tham gia các trò chơi ăn tiền trong dịp Tết. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn cháy nổ trong dịp Tết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Hội nghị cũng tuyên dương 7 TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong năm 2016. Hai xã: Xuân Lĩnh, Tiên Điền được BTVTU tặng Giấy khen.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng