Nghi Xuân: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

08:41 09/06/2016

Sáng ngày 9/6, huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Hà Tiến Lam, Phó ban tuyên giáo tỉnh ủy; Trần Báu Hà, TUV- Bí thư huyện ủy; Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện.

Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà
Quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng

Trong thời gian 2 ngày 9 và 10/6, đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện Nghi Xuân sẽ được nghe các nội dung cơ bản đó là: Quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng về những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2021, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Quán triệt Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tại cơ sở.

Trong quá trình học tập, các đại biểu sẽ được tiến hành thảo luận về các nội dung đã được quán triệt tại các địa phương, đơn vị và viết bài thu hoạch.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng