Tập huấn công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2019

11:44 07/09/2019
Sáng nay 7/9, UBND huyện Nghi Xuân phối hợp với Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý tài chính năm 2019. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng dự và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày, các thành phần gồm: Thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội: Chủ tịch UBND, công chức kế toán - tài chính xã, thị; Hiệu trưởng, kế toán các trường học trên địa bàn sẽ được trang bị các nội dung: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 37/2019 ngày 26/6/2019 ban hành quy định về huy động đóng góp; Hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/ND-CP, Nghị quyết 114/2018/NQ-HĐND; Hướng dẫn thực hiện quyết định số 5027/UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ môi trường, nông nghiệp theo Nghị quyết HĐND tỉnh; các nội dung liên quan đến thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Hệ thống lại một số nội dung, nghiệp vụ tại Thông tư 107; cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107; cách làm báo cáo quyết toán.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng nhấn mạnh: Đây là lớp tập huấn có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy các thành viên tham gia cần nghiêm túc tiếp thu để thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ở đơn vị mình.

Anh Đức - Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng