UBND huyện thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019

18:28 03/09/2019
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa có thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019.

Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định vào 05 và ngày 20 hàng tháng. Do ngày 05/9/2019 (Thứ Năm) là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và ngày 06/9/2019 lãnh đạo huyện tham dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức nên UBND huyện quyết định lùi thời gian tiếp công dân định kỳ sang ngày 09/9/2019.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức và cá nhân được biết.

P.V

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng