Xuân Phổ sẽ còn 6 thôn sau khi sáp nhập

09:25 18/08/2019
Xã Xuân Phổ vừa tổ chức họp triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Xuân Phổ họp triển khai phương án sáp nhập các thôn trên địa bàn

Để công tác sáp nhập thực hiện đảm bảo các quy định của nhà nước, có sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, Xã Xuân Phổ đã xây dựng Đề án sáp nhập thôn 4 và thôn 5 thành một thôn có tên gọi là thôn Kiều Văn; thôn 6, thôn 8 và thôn 9 thành một thôn, tên gọi là thôn Thống Nhất.

Trước đó Xuân Phổ đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh, Kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã về sáp nhập thôn, đổi tên gọi. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mực đích, ý nghĩa của việc sáp nhập thôn, xem đây là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Xuân Phổ cũng đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân với sự đồng thuận cao. Kế hoạch đến ngày 10/9/2019 sẽ hoàn thành việc sáp nhập thôn. Như vây sau sáp nhập, Xuân Phổ còn 6 thôn: Phúc An, Minh Hòa, Hợp Thuận, Kiều Văn, Trường An và Thống Nhất.

Thanh Huyền – Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng