Hoàn thiện quy hoạch, triển khai đầu tư ở khu, cụm công nghiệp Gia Lách

06:51 22/06/2016
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng đại diện các ban ngành cấp tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc về quy hoạch, quản lí và phát triển các cụm, khu công nghiệp tại huyện Nghi Xuân.

Đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại KCN Gia Lách ( Nghi Xuân ) và làm việc với UBND huyện Nghi Xuân , chủ đầu tư về một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Gia Lách .

Dự án Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Lách được BQL Khu Kinh tế Vũng Áng (nay là BQL Khu Kinh tế tỉnh) cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 23/9/2010 cho Trung tâm Dịch vụ và hạ tầng KKT Vũng Áng (nay là Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh) và đã được UBND tỉnh thành lập theo quyết định 3088/QĐ-UBND ngày 25/10/2010. Dự án có tổng vốn đầu tư 455,85 tỷ đồng, diện tích 100 ha, giữa thị trấn Xuân An và xã Xuân Viên, trong thời gian 50 năm; đầu tư các hạng mục: đường trục dọc, dường điện 25kV, đường trục ngang. Hiện BQL Khu Kinh tế tỉnh đã đưa dự án vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến thực hiện đầu tư trong 2017.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH Thanh Thành Đạt mong muốn được đầu tư tiếp dự án trên với số vốn 2.453 tỷ đồng, trong 50 năm. Dự án triển khai trên diện tích 300 ha (giai đoạn 1 là 100 ha bắt đầu triển khai xây dựng từ quý I/2018, hoàn thành quý IV/2025; giai đoạn 2 là 200 ha, bắt đầu từ quý I/2026, hoàn thành quý IV/2030). Mục tiêu tập trung đầu tư xây dựng và kinh doanh kêt cấu hạ tầng KCN Gia Lách; lọc và phân phối nước cho KCN; hoạt động thu dọn vật thải, cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng và các hoạt động tương tự cho các nhà đầu tư trong KCN.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao vai trò của dự án đối với sự phát triển của Nghi Xuân và tỉnh nhà nói chung. Ghi nhận huyện Nghi Xuân đã có giải pháp kêu gọi nhà đầu tư và ghi nhận năng lực của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt với nhã ý mong muốn xây dựng quê hương và chấp thuận chủ trương đầu tư của công ty.

Tuy nhiên, để hoàn thiện dự án còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL Khu Kinh tế tỉnh cần nghiên cứu, tham mưu và hướng dẫn cho doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thủ tục, nghiên cứu các quy định về thu hồi – cấp phép đầu tư và trình UBND tỉnh về các nội dung liên quan. Doanh nghiệp cần hoàn thiện lại hồ sơ dự án, cam kết tiến độ đầu tư và cùng BQL Khu Kinh tế tỉnh, huyện Nghi Xuân nghiên cứu giải pháp kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào KCN, chú trọng lựa chọn ngành nghề phù hợp và xây dựng phương án SXKD khả thi để gia tăng giá trị và đảm bảo môi trường. Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tập trung rà soát lại quy hoạch để có hướng điều chỉnh phù hợp, tham mưu chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án và cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án…

Thanh Huyền- Đức Đồng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng