Thông báo niêm yết công khai số tiền hoàn trả và số tiền tài sản trên đất của 47 hộ đủ điều kiện theo Kết luận thanh tra số 152 của UBND tỉnh

20:31 29/07/2019

Căn cứ Kết luận số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019  của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thanh tra, xác minh việc thu tiền,cấp đất cho các hộ dân giai đoạn năm 1992 – 1994 dọc hai bên quốc lộ 1A (đoạn phía Nam cầu Bến Thủy).

Nay UBND huyện Nghi Xuân niêm yết công khai số tiền hoàn trả và số tiền tài sản trên đất của 47 hộ đủ điều kiện được hoàn trả theo Kết luận số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019  của UBND tỉnh Hà Tĩnh .

Thời gian niêm yết 30 ngày từ ngày 26/7/2019 đến ngày 24/8/2019.

Trong thời gian niêm yết, nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND thị trấn Xuân An hoặc UBND huyện Nghi Xuân để xem xét, giải quyết theo quy định.

Xem chi tiết tại đây.

Danh sách 47 hộ:

UBND huyện Nghi Xuân

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng