Thông tin thống kê
Loại văn bản Thông tin thống kê
Số/ Ký hiệu 110/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành 2018-07-05
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP