Thông tin thống kê
Loại văn bản Thông tin thống kê
Số/ Ký hiệu 123456/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày ban hành 2018-11-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP