Thông tin thống kê
Loại văn bản Thông tin thống kê
Số/ Ký hiệu 12345/BC-UBND
Trích yếu Dự thảo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019
Ngày ban hành 2018-12-01
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP