Thông tin thống kê
Loại văn bản Thông tin thống kê
Số/ Ký hiệu 340/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới năm 2018
Ngày ban hành 2018-09-18
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP