Nghi Xuân phát động cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều”

09:03 09/09/2019
Hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du năm 2020 và nhằm tôn vinh cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và quảng bá, tôn vinh kiệt tác Truyện Kiều, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức phát động cuộc thi “Bạn đọc thuộc kiều” trên địa bàn toàn huyện.

Cuộc thi "Bạn đọc thuộc Kiều" đợt 2 vừa được tổ chức thành công tại huyện Nghi Xuân

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai phát động cuộc thi “ Bạn đọc thuộc Kiều” của Hội kiều học Việt Nam rộng rãi trong quần chúng nhân dân huyện Nghi Xuân.

Phòng Văn hoá Thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo, Chi Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm Văn hoá Truyền thông huyện thành lập Ban tổ chức, ban hành thể lệ cuộc thi và lựa chọn các thí sinh dự thi “Bạn đọc thuộc kiều” nhân dịp ngày thơ Việt Nam mừng Xuân Canh Tý 2020.

Chung kết và trao giải cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” vào dịp Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào năm 2020 tại Quảng trường Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Danh sách các thí sinh đăng ký dự thi gửi về UBND huyện trước ngày 10/01/2020 (qua Phòng Văn hoá Thông tin huyện để tổng hợp).

Hưởng ứng phát động cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” của Hội kiều học Việt Nam năm 2019, tại Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du. Theo đó, Hội kiều học Việt Nam đã 2 lần thẩm định: Lần thứ nhất tại Hà Nội và lần thứ hai tại huyện Nghi Xuân đã thẩm định được 15 thí sinh thuộc mọi miền đất nước thuộc Kiều.

N.X

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng