Đảng ủy Quân sự huyện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

19:41 18/02/2017
Đảng ủy Quân sự huyện vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên năm 2016 gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng chí Trần Báu Hà- TUV- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm 2016, tập thể Đảng ủy đã thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, vẫn còn một số hạn chế như: công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về một số nội dung trong công tác quân sự QS-QP chưa tích cự, nhạy bén, kịp thời; chưa đề ra nhiều giải pháp tích cự đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho LLVT; Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và phong trào “ LLVT Chung sức xây dựng NTM” chưa thường xuyên và hiệu quả còn thấp…

Sau phần kiểm điểm tập thể, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hội nghị đã tập trung thảo luận, kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với các cá nhân. Các ý kiến đóng góp của tổ chức Đảng cấp dưới và đóng góp tại hội nghị chỉ rõ: các đồng chí cấp ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm cao; thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Qua hội nghị đã giúp tập thể Đảng ủy Quân sự huyện nhìn thấy ưu điểm, đặc biệt là các điểm hạn chế, từ đó xây dựng các giải pháp, các nội dung đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng địa phương năm 2017.

Thanh Huyền

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng