Nghi Xuân: Hội nghị báo cáo viên tháng 2 năm 2017

13:28 27/02/2017
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nghi Xuân vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 3 năm 2017. Đồng chí Trần Trọng Hồng ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Nghe thông tin về tình hình sản xuất Đông Xuân 2017, tình hình thực hiện Bảo hiểm xã Hội, Bảo hiểm y tế và những nét nổi bật của tình hình thế giới trong thời gian qua  và và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 3 năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Trọng Hồng, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy yêu cầu: Năm 2017 đội ngũ báo cáo viên các xã, thị các cơ quan đơn vị tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng tuyên truyền; đổi mới việc quán triệt, học tập nghị quyết; tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác thông tin  tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động bám sát cơ sở, động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm.

Ngọc Trâm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng