Tiên Điền tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

10:52 14/02/2017
Chiều ngày 13-2, Đảng bộ xã Tiên Điền đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 30-7-2007 và 4 năm thực hiện Kết luận 64 KL/TW của Hội nghị Trung ương 7( khóa XI) về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên của huyện Nghi Xuân được chọn tổ chức hội nghị tổng kết.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lê Đăng Chất, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trần Báu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng các đồng chí trong thường vụ huyện ủy, các Bí thư Đảng ủy của 18 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, Đảng bộ xã Tiên Điền luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ cũng đã cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, toàn xã có 10 chi bộ trực thuộc, trong đó 7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, tổng số Đảng viên của Đảng bộ gồm 259 đồng chí, trong đó đảng viên nông thôn là 177 đồng chí, đảng viên là cán bộ công chức, viên chức, trường học 53 đồng chí, ban chấp hành Đảng bộ xã 15 đồng chí. Đội ngũ cán bộ từ cấp xã thôn xóm cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2016 Đảng bộ Tiên Điền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bên cạnh kết quả đạt được, thì vần còn một số hạn chế như: Trình độ năng lực của đội ngũ, cán bộ công chức không chuyên trách từ xã đến thôn vẫn còn hạn chế, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ vẫn còn hạn chế, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả chưa cao, một số cán bộ đoàn thể còn thiếu nhưng chưa được bổ sung, vai trò tiên phong của mộ số cán bộ Đảng viên chưa cao...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư thường trực huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Tiên Điền đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại để Đảng bộ xã Tiên Điền cần khắc phục. Để thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thời gian tới Tiên Điền cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua ban hành các Chỉ thị, Nghị Quyết của cấp trên, ban hành các nghị quyết cần ngắn gọn cụ thể, có trọng tâm, xây dựng chương trình hành động phải sát với cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả, cần đổi mới công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết nhất là đối với các chi bộ để cán bộ và Đảng viên ở thôn xóm nắm và hiểu rõ, tập trung vận động cán bộ đảng viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước nhất là trong thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, duy trì nề nếp sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng để năm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, rà soát lại chức năng nhiệm vụ của công chức cấp xã để có sự phân công cụ thể phù hợp hơn, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ Đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên phấn đấu trở thành người cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt công tác tổ chức hội nghị tổng kết

Cũng tại hội nghị ban thường vụ huyện ủy Nghi Xuân cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm để công tác tổ chức hội nghị tổng kết của các xã, thị còn lại được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngọc Trâm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng