[Video} Nghi Xuân tuyên dương 6 công trình và 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2019

20:34 13/06/2019
Công trình thanh niên có ý nghĩa quan trọng không chỉ thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội mà còn thể hiện sự sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong 5 năm qua, đoàn viên, thanh niên huyện Nghi Xuân luôn hăng hái đi đầu các phần việc, để lại dấu ấn tuổi trẻ trên các công trình....

Đức Đồng - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng