Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND huyện

10:25 22/07/2016
I VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN
2 Phan Quốc Trường P. Chánh Văn phòng - Phụ trách Văn phòng
3 Hồ Văn Chương P. Chánh Văn phòng
II PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
1 Nguyễn Thế Hải Trưởng phòng
2 Hà Văn Bình P. Trưởng phòng
3 Trần Nguyên Ngọc P. Trưởng phòng
III PHÒNG TƯ PHÁP
1 Trần Hoàng Thạch Trưởng phòng
IV PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
1 Nguyễn Viết Hưng Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Soa Phó phòng
3 Nguyễn Thị Thu Phó phòng
4 Trần Trọng Sơn Phó phòng
V THANH TRA HUYỆN
1 Hà Sỹ Hùng Chánh Thanh tra
2 Lê Quang Hùng Phó Chánh Thanh  tra
VI PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH
1 Đinh Văn Nam Trưởng phòng
2 Đậu Thị Hồng Phó Trưởng phòng
3 Lê Hồng Tình Phó Trưởng phòng
VII PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Đặng Văn Hoài Trưởng phòng
2 Lê Vĩ Hoàng P.Trưởng phòng
3 Lê Hữu Phong P.Trưởng phòng
VIII PHÒNG NỘI VỤ
1 Phan Văn Lĩnh Trưởng phòng
2 Trần Anh Sơn Phó Trưởng phòng
IX PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
1 Vũ Minh Thiện Trưởng Phòng
2 Nguyễn Trung Thiên Phó Trưởng phòng
3 Đinh Thị Lan Hương Phó Trưởng phòng
X PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1 Lê Thanh Bình Trưởng phòng
2 Trịnh Quang Luật Phó phòng
3 Lê Thị Yến Phó phòng
XI PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN
1 Phan Thanh Là Trưởng phòng
2 Trần Vũ Quang Phó Trưởng phòng
XII TRUNG TÂM VĂN HOÁ - TRUYỀN THÔNG
1 Nguyễn Long Thiên Giám đốc
2 Trần Thị Cảnh Phó giám đốc
3 Hà Thị Huyền Phó giám đốc
4 Nguyễn Công Đức Phó giám đốc
5 Đậu Đình Hà Phó giám đốc
XIII TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHKT & BẢO VỆ CT-VN
1 Nguyễn Đức Khánh Giám đốc
2 Đậu Văn Hùng P.Giám đốc - Mặt bằng
3 Lê Anh Đức P.Giám đốc
4 Lê Văn Mạnh P.Giám đốc
XV CHI CỤC THỐNG KÊ
1 Chu Văn Dũng Chi cục trưởng
XVI TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ
1 Trần Thị Thu Hương Giám đốc
2 Lê Nguyên Hiếu Phó Giám đốc
XVII BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDCB
1 Nguyễn Xuân Hải Giám đốc
2
XVIII HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
1 Cao Thị Thu Chủ tịch
XIX BAN QLQH&XD KDL XUÂN THÀNH
1 Phạm Anh Tuấn Trưởng Ban
XX TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
1 Ngô Văn Hiến Giám đốc
2 Phạm Thị Hồng Lam P. giám đốc

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng