Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 14/GM-TTHĐND
Trích yếu Giấy mời và tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX
Ngày ban hành 2019-07-16
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP