Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 16/GM-TTHĐND
Trích yếu Giấy mời làm việc với phòng tài chính-kế hoạch về nội dung liên quan tại cac tờ trình
Ngày ban hành 2019-07-26
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP