Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 18/GM-TTHĐND
Trích yếu Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện
Ngày ban hành 2019-08-05
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP