Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 40/TTHĐND-VP
Trích yếu Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX
Ngày ban hành 2019-06-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP