Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 50/BC-TTHĐND
Trích yếu Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa 11
Ngày ban hành 2019-07-08
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP