Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 59/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế huyện Nghi Xuân giai đoạn 2019-2021
Ngày ban hành 2019-08-24
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP