Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 60/TTHĐND-VP
Trích yếu Công văn về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua các Đề án của Ủy ban nhân dân huyện trình tại Hội đồng nhân dân huyện
Ngày ban hành 2019-07-25
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP