Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 61/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc triển khai thí điểm Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường
Ngày ban hành 2019-07-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP