Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 62/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Xuân Hồng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 2019-08-08
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP