Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 66/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân 7 tháng đầu năm 2019
Ngày ban hành 2019-08-09
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP