Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 67/TTHĐND-VP
Trích yếu Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn để xây dựng mới, đẩy nhanh tiến độ thi công và trả nợ XDCB các công trình từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 (lần 2)
Ngày ban hành 2019-08-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP