Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 69/TTHĐND-VP
Trích yếu Công văn về việc góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
Ngày ban hành 2019-08-22
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP