Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 72/TTHĐND-VP
Trích yếu Công văn về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019
Ngày ban hành 2019-09-04
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP