Di chúc của Người soi sáng bước ta đi

19:58 01/09/2019
Mỗi độ thu về, khắp nơi nơi trên dải đất hình chữ S lại ngân vang bản hùng ca tháng Tám và mốc son lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xúc động và đặc biệt hơn, dịp Quốc khánh năm nay trùng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 50 năm tiễn Bác đi xa - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Ảnh tư liệu từ VOV

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân Việt Nam đã sát cánh bên nhau đập tan mọi xiềng xích xâm lăng, đưa đất nước từ trong khói lửa binh đao tới hòa bình, độc lập và hội nhập, phát triển.

Dân tộc Việt Nam đã được cả thế giới biết đến không chỉ với một quá khứ hào hùng mà cả một hiện tại và tương lai rạng rỡ, một vị thế đĩnh đạc trên trường quốc tế.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử.

Từ những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những thành tựu trên mỗi chặng đường phát triển; sự bứt phá trong 3 năm gần đây để vươn lên vị trí tốp đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng KT-XH nửa đầu năm 2019 là hình ảnh sống động, minh chứng thuyết phục về một Hà Tĩnh bền bỉ, quyết tâm và đoàn kết, sáng tạo cao trong thực hiện Di chúc cũng như những lời căn dặn, sự quan tâm của Bác lúc sinh thời.

Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất năm 1957. Ảnh tư liệu

Nửa thế kỷ đã đi qua, đọc lại từng câu, từng chữ trong Di chúc của Người, chúng ta càng thấm thía những lời di huấn súc tích, thấm đẫm tình yêu thương, đạo đức và nhân cách cao đẹp của vị Cha già “Mong manh áo vải hồn muôn trượng”, nhưng kết tinh trí tuệ, tư tưởng và tầm nhìn vượt thời đại của một vĩ nhân, một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”...

Soi chiếu vào thực tiễn, những lời Bác để lại trong Di chúc cách đây 50 năm, nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, cấp thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Một bộ phận giới trẻ, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế vẫn đang hiện hữu. Việc thực hành dân chủ một số nơi còn hình thức, chưa phát huy hiệu quả, thậm chí buông lỏng, xa rời nguyên tắc, dẫn đến không ít vụ khiếu kiện, bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Thêm vào đó, các thế lực thù địch đang rắp tâm lợi dụng, thực hiện mọi thủ đoạn, âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam…

Thực hiện lời di huấn của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn ra sức phấn đấu làm cho tỉnh nhà ngày càng nổi bật lên

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhìn lại những chiến công, thành tựu đáng tự hào trên chặng đường đã qua; đồng thời “tự soi”, thẳng thắn nhìn rõ những sai lầm, khuyết điểm để “tự sửa”; biết được những thế mạnh, ưu điểm để gìn giữ, phát huy.

Đó là cách thiết thực, tôn kính nhất để “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” và “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”, chung tay xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng ước nguyện và cũng là mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang hướng tới.

Baohatinh.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng