Nghi Xuân tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10

20:27 30/10/2018
Sáng (30/10), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Trọng Hồng.

Các nội dung quan trọng được triển khai tại hội nghị lần này gồm: Quán triệt hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018; Báo cáo một số nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 36/NQ/TW, ngày 24/10/2018 của Ban chấp hành TW khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Một số thông tin thời sự quốc tế nổi bật thời gian qua; Quán triệt một số nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM từ nay đến cuối năm, công tác tuyên truyền thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Trọng Hồng yêu cầu các đại biểu cần tập trung thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm về xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành TW Đảng. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 240 năm ngày sinh Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ và các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền chỉ đạo bà con nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư mẫu, nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu một cách thực chất và hiệu quả. Tuyên truyền ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng